ELECTRO-VOICE - PL44 - MICROFONO DINAMICO
Euro: 65,00