ELECTRO-VOICE - PL80C - MICROFONO DINAMICO
Euro: 95,00