PAISTE - ALPHA SOUND EDGE 14" - PIATTO BATTERIA
Euro: 235,00