EIKON - WM700DM - RADIOMICROFONO DOPPIO MANO
Euro: 159,00